Ddɨmagɨ ba mei

Kikiim

Akkassɨ ba bʉn shwan o  ɨn mei ddɨmɨn  ɨ weyi  ata  shwi yakalɨ  shwi ddɨmɨm  yakalɨ gɨ kkolo, Gadɨnɨ  babʉra da dɨmɨn dɨ sha midin.

 

Asse pepi dɨ ylɨmar akɨ kutta ba tan dee da bishiar gɨ gʉppɨ.

Gɨtta kom ʉliarga yashʉl /gamak.